Wortelen in je wijk 2020

Terug naar resultaten

Sikko Cleveringa

01 February 2020
Venlo
Behandelaar
Betrokken organisaties
Kunstencentrum Venlo (KCV), De Mikado (PO), Stichting de Waterspiegel
Startdatum
01/02/2020
Einddatum
31/07/2021
Wijken
Blerick-Noord (VK)
Locaties
Speelveld bij Mikado
Artistiek leider
Daan van Geijlswijk
Projecteigenaar
Stichting de Waterspiegel
KvK nr
73088986
Cultuurimpuls
contactpersoon
Daan van Geijlswijk
functie
Artistiek leider
email
daan@ontaardeboom.nl
telefoonnummer
06-41254512
webpagina project
http://ontaardeboom.nl
Evenementen benchmark
n.v.t

Algemeen

Beschrijving en doel activiteit

Antwoord
Beschrijving activiteit In Venlo plaatsen we de ontaarde boom midden in de wijk Vastenavondkamp, een roemruchte aandachtwijk met een grote culturele diversiteit en grote verschillen in beleving van eigen identiteit. Echt een stedelijke context met urgente stedelijke vraagstukken. Zowel autochtone als allochtone bewoners worstelen in die smeltkroes met gevoelens van vervreemding, ontworteling en behoefte aan worteling. De boom wordt geplaatst op een speelveld tussen de basisschool de Mikado en het lokale winkelcentrum. We organiseren daar samen met de school en buurtbewoners jaarfeesten waar verschillende oude culturele gebruiken gedeeld kunnen worden en mogelijk gezamenlijke nieuwe kunnen ontstaan. We proberen die jaarfeesten en dat proces van samen delen en co-creëren ook tot een nieuwe traditie te maken. In het eerste jaar rond de ontaarde boom. In het tweede jaar planten we de boom en laten we die – net zoals wellicht de jaarfeesten - verder wortelen. Zowel de kinderen en leerkrachten van de school als ook een aantal sleutelpersonen in de wijk hebben het idee van de boom en de jaarfeesten al omarmd en zien het als een belangrijke kans om tot meer dialoog en gemeenschappelijkheid te komen in de wijk. De twee centrale doelstellingen van het project zijn: 1. Gestolde gebruiken vloeibaar maken. Aanleiding en speelruimte bieden voor het delen, loslaten en toelaten van de culturele gebruiken (cq immaterieel erfgoed) van jezelf en van ‘de ander’. 2. Nieuwe gebruiken laten uitkristalliseren. Experimenteren met co-creatie van nieuwe culturele gebruiken in samenspel tussen cultuurmakers en burgers (cq ‘immaterieel erfgoed van de toekomst’).
Doel activiteit Think Global, Act Local

Impact activiteit in relatie tot de wijk

Maatschappelijke impact in de wijk waar de activiteit plaatsvindt: Blerick-Noord (VK)

Wijkstatus Activiteit
Persoonlijke ontwikkeling
Gezondheid
Cultuur participatie
Maatschappelijke participatie
Sociale cohesie
Publieke beeldvorming
Leefbaarheid
Vertrouwen in de overheid

Bijlagen

Bijlagen
[Geen afbeelding]