Cultuur op Recept Tour 2020

Terug naar resultaten

Sikko Cleveringa

01 January 2020
Behandelaar
Betrokken organisaties
Kunstencentrum Venlo (KCV), Gezondste Regio 2025, Cinemaatje
Startdatum
01/01/2020
Einddatum
31/12/2020
Wijken
Locaties
Artistiek leider
Eric Lamers
Projecteigenaar
Gezondste Regio 2025
KvK nr
Cultuurimpuls
contactpersoon
Hans Vlek
functie
Projectleider
email
h.vlek@ziggo.nl
telefoonnummer
06-38690949
webpagina project
https://gezondsteregio.nl
Evenementen benchmark
n.v.t

Algemeen

Beschrijving en doel activiteit

Antwoord
Beschrijving activiteit Organisatie van een ‘Cultuur op recept tour’ waarin zorg- en welzijnsprofessionals worden gestimuleerd gerichter gebruik te maken van kunst/cultuur-uitingen in hun werk. Dat kan in de vorm van een programma op de eigen locatie van de zorgorganisatie/professionals dan wel in een theater-bus waar dat programma wordt aangeboden aan medewerkers van zorgprofessionals, bv op de parkeerplaats van een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum of zorgcentrum. Of wijkcentrum voor medewerkers van I&A-teams. Dit programma is gebaseerd op de troika inspireren-informeren-toepassen. Doel is dat men zich bewuster is van de heilzame werking van cultuur/kunstbeleving op gezondheid (in de nieuwe betekenis, t.w. positieve gezondheid) en daar gerichter gebruik van maakt in het dagelijkse werk.
Doel activiteit

Impact activiteit in relatie tot de wijk

Maatschappelijke impact in de wijk waar de activiteit plaatsvindt:

Wijkstatus Activiteit
Persoonlijke ontwikkeling
Gezondheid
Cultuur participatie
Maatschappelijke participatie
Sociale cohesie
Publieke beeldvorming
Leefbaarheid
Vertrouwen in de overheid

Bijlagen

Bijlagen
[Geen afbeelding]