Naschools programma De Toermalijn 2019

Terug naar resultaten

Sikko Cleveringa

01 August 2019
Venlo
Behandelaar
Sikko Cleveringa
Betrokken organisaties
Cultuurpad, PO De Toermalijn, JC Picus
Startdatum
01/08/2019
Einddatum
31/07/2021
Wijken
Op de Heide
Locaties
PO De Toermalijn, JC Picus
Artistiek leider
Chantal Geenen
Projecteigenaar
Cultuurpad
KvK nr
51513137
Cultuurimpuls
Mail: chantal@cultuurpad.nl Tel: 06-38310773
contactpersoon
Chantal Geenen
functie
email
telefoonnummer
webpagina project

Algemeen

Beschrijving en doel activiteit

Antwoord
Beschrijving activiteit OBS De Toermalijn staat voor ‘samen, vertrouwen en eigenaarschap’. Het wil haar leerlingen brede kansen bieden en kennis laten maken met hun talenten. Bovendien wil het de mind-set over een gezonde levensstijl bij kinderen in de wijk verbeteren. De school ligt centraal in de aandachtswijk Op de Heide in Tegelen en veel leerlingen komen uit gezinnen met relatief lage scholing en inkomens met een verhoogd risico op onderwijsachterstanden en een ongezonde leefstijl. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019/2020 start de school in dat kader met een continu rooster waardoor iedere dag alle leerlingen tot 14 uur school hebben. Dat geeft ruimte om In de middagpauze structureel aandacht te besteden aan gezonde voeding en een gezonde leefstijl en direct aansluitend op school een verlengde schooldag (VSD) te realiseren die middels sport, spel, kunst, cultuur en leesbevordering bijdraagt aan het bestrijden van onderwijsachterstanden (taal, rekenvaardigheid en 21ste eeuwse vaardigheden). De verlengde schooldag sluit idealiter aan op een naschools activiteitenaanbod in de vrijetijd. Dat krijgt op de eerste plaats vorm als ‘vrijetijdsclub’ (VTC) in de eigen leefomgeving. Op de tweede plaats verwijst het ook door naar stedelijke voorzieningen waar de kinderen hun talent verder kunnen ontwikkelen (zoals sport en culturele verenigingen en voorzieningen). Het streefbeeld is dat dit een integraal programma wordt met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 en verder, van binnen naar buitenschool en vice versa, veel dwarsverbanden tussen de verschillende disciplines en optimale samenwerking tussen school, leerlingeraad, ouderraad, verenigingen, sociale en culturele partners en bedrijfsleven in de wijk en in de stad, en in toenemende mate ook met betrokkenheid van ouders en andere vrijwilligers.
Doel activiteit Talentontwikkeling en nieuw publiek

Impact activiteit in relatie tot de wijk

Maatschappelijke impact in de wijk waar de activiteit plaatsvindt: Op de Heide

Wijkstatus Activiteit
Persoonlijke ontwikkeling
Gezondheid
Cultuur participatie
Maatschappelijke participatie
Sociale cohesie
Publieke beeldvorming
Leefbaarheid
Vertrouwen in de overheid

Bijlagen

Bijlagen
[Geen afbeelding]